English Suomi

SSL Resource

Tehokkuutta valonmittauksiin

/ TUOTTEET / MUUT TUOTTEET / RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

Toimiviin testauslaitteistoihin räätälöityjä ratkaisuja

SSL Resource Oy tarjoaa valonmittauslaitteistojen tutkimusta ja tuotekehitystä. Olemme osallistuneet testauslaitteistojen kehitysprojekteihin, kuten kokonaan uuden automaattisen laitteiston kehittämiseen tai vanhan laitteiston korjaamiseen ja parantamiseen. Fotometristen mittalaitteistojen kehitysosaamisemme yltää laboratoriotason mittalaitteista aina automaattisiin tuotelinjatestausjärjestelmiin.

Ohjelmisto-osaamisen esimerkkeinä:

  • Ohjelmointikielet: LabVIEW / Matlab / PHP (nettisovellukset)
  • Täysin automatisoidut mittalaitekalibrointiohjelmat
  • Testausjärjestelmien ja fotometrisen analyysin integroiminen yhteen automaattiseen testiohjelmasovellukseen
  • Spektriset laskelma/optimointi ohjelma LED tuotesuunnitteluun
  • Värin muodostus ohjelma tuotesuunnitteluun
  • Spatiaaliset valolaskelmat integroituna mittausjärjestelmään

Meillä on laitekehityskokemusta seuraavista:

  • laajakaistaiset radiometrit (fotometri tai värimittari), spektrometri
  • goniometri, integroiva pallo
  • kuvantava värimittarin/luminanssimittari, spot-väri-/luminanssimittari
  • tai näiden yhdistelmien käyttöön.

Kysy lisää!

#1 Automaattinen testausjärjestelmä

Kehitimme automaattisen valonlaadun testauslaitteen asiakkaan massatuotantolinjalle Kiinaan. Vedimme projektin, johon kuului kolme muuta alihankintayritystä.

Meillä oli merkittävin osa seuraavissa vaiheissa: testivaatimusten määrittely, optomekaaninen ja radiometrinen suunnittelu, komponenttien valinta, laitteiston kalibrointi ja käyttöoppaan laatiminen.

Jos teillä on tarve automaattiselle testausjärjestelmälle, löydämme teille parhaan ratkaisun. Kysy lisää!

#2 Laskentaohjelma usean LED-moduulin valaisimen väritasaisuuden arviointiin

Teimme LabVIEW ohjelman jossa spatiaalinen värijakauma voidaan arvioida eri LED-moduulien yhdistelmille, joidenka väritasaisuudet on mitattu. LED-moduulin orientaatiokulma on parametrina.

Hyödyt asiakkaalle: Useista LED-moduuleista muodostuvan valaisimen spatiaalisen värijakauman parantaminen, eikä tarvetta ylimääräisille väritasaisuusmittauksille.

Kerromme mielellämme, kuinka hyödyntää kehittämäämme LabVIEW-ohjelmaa. Kysy lisää!


Luottamuksellista yhteistyötä asiakaskohtaisesti - apuna syvällinen tietämys ja käytännön kokemus LED-valaistuksesta ja fotometrisestä testauksesta vuodesta 2004 lähtien


Vahva asiantuntemus. Räätälöidyt ratkaisut. Tehokkain tulos.