SSL Resource
Tehokkuutta valonmittauksiin

Toimiviin testauslaitteistoihin räätälöityjä ratkaisuja

SSL Resource Oy tarjoaa valonmittauslaitteistojen tutkimusta ja tuotekehitystä. Olemme osallistuneet testauslaitteistojen kehitysprojekteihin, kuten kokonaan uuden automaattisen laitteiston kehittämiseen tai vanhan laitteiston korjaamiseen ja parantamiseen. Fotometristen mittalaitteistojen kehitysosaamisemme yltää laboratoriotason mittalaitteista aina automaattisiin tuotelinjatestausjärjestelmiin.

Ohjelmisto-osaamisen esimerkkeinä::

  • Ohjelmointikielet: LabVIEW / Matlab / PHP (nettisovellukset)
  • Täysin automatisoidut mittalaitekalibrointiohjelmat
  • Testausjärjestelmien ja fotometrisen analyysin integroiminen yhteen automaattiseen testiohjelmasovellukseen
  • Spektriset laskelma/optimointi ohjelma LED tuotesuunnitteluun
  • Värin muodostus ohjelma tuotesuunnitteluun
  • Spatiaaliset valolaskelmat integroituna mittausjärjestelmään

Meillä on laitekehityskokemusta seuraavista:

  • laajakaistaiset radiometrit (fotometri tai värimittari), spektrometri
  • goniometri, integroiva pallo
  • kuvantava värimittarin/luminanssimittari, spot-väri-/luminanssimittari
  • tai näiden yhdistelmien käyttöön.

Kerromme mielellämme lisää, olethan yhteydessä!

Tehokkuutta tuotantoon sopivalla testauslaitteistolla?

#1 Automaattinen testausjärjestelmä

Kehitimme automaattisen valonlaadun testauslaitteen asiakkaan massatuotantolinjalle Kiinaan. Vedimme projektin, johon kuului kolme muuta alihankintayritystä.

Meillä oli merkittävin osa seuraavissa vaiheissa: testivaatimusten määrittely, optomekaaninen ja radiometrinen suunnittelu, komponenttien valinta, laitteiston kalibrointi ja käyttöoppaan laatiminen.

Jos teillä on tarve automaattiselle testausjärjestelmälle, löydämme teille parhaan ratkaisun. Olethan yhteydessä!

#2 Laskentaohjelma usean LED-moduulin valaisimen väritasaisuuden arviointiin

Teimme LabVIEW ohjelman jossa spatiaalinen värijakauma voidaan arvioida eri LED-moduulien yhdistelmille, joidenka väritasaisuudet on mitattu. LED-moduulin orientaatiokulma on parametrina.

Hyödyt asiakkaalle: Useista LED-moduuleista muodostuvan valaisimen spatiaalisen värijakauman parantaminen, eikä tarvetta ylimääräisille väritasaisuusmittauksille.

Kerromme mielellämme lisää kuinka hyödyntää kehittämäämme LabVIEW-ohjelmaa. Olethan yhteydessä!


Luottamuksellista yhteistyötä asiakaskohtaisesti - apuna syvällinen tietämys ja käytännön kokemus LED-valaistuksesta ja fotometrisestä testauksesta vuodesta 2004 lähtien


Etkö löytänyt vastausta?