English Suomi

SSL Resource

Tehokkuutta valonmittauksiin

/ PALVELUT / MUUT MITTAUKSET / MERKKIVALOT

Merkkivaloille standardien mukaiset mittaukset

Mittaamme erilaisista signaali- ja merkinantolaitteista niiden standardinmukaisuuden. Mittaus- ja kalibrointitodistukset ovat jäljitettävissä Suomen Mittatekniikan keskus MIKESiin / USA:n NIST:iin. Mittaushinta määritellään mitattavan tuotteen tyypin, koon ja testausmäärän mukaan.

Tällä lomakkeella voit tiedustella, onko valonmittauslaboratoriossamme valmius tehdä tarvitsemiasi standardimittauksia.


Esimerkkejä mittausstandardeistamme

VMS-tuotteiden optiset testit

Mittaamme B-tyypin goniometrillamme ja L-luokan fotometrillä VMS-tuotteiden (variable traffic message sign) optiset parametrit standardin EN 12966-1 mukaisesti. Aurinkoa simuloivalla valonlähteellämme (LED-valonlähde / Xenon) saamme kaikki vaaditut illuminanssitasot 4 - 40 000 lx molemmilla 5° ja 10° valaisukulmilla.  

Raportissa saat seuraavat tiedot:

  • luminanssin
  • luminanssisuhteen
  • keilan leveyden
  • tasaisuuden
  • väriluokan
Vaihtuvasisältöinen liikennemerkki
Vaihtuvasisältöinen liikennemerkki

Autovalojen Mittaukset

Autovalot mittaamme alla olevien standardien mukaisesti. Mittaukset suoritetaan määrätyissä suunnissa. Mittaamme nämä goniofotometrillä ja välkyntämittarilla SSL L-200 ja todennamme valonlähteen standardinmukaisuuden niin valovoima kuin värinkin suhteen. Mittauksista tehdään raportti hyväksytty/hylätty -taulukolla
  • ECE R 7 Front and rear position lamps, stop-lamps and end-outline marker lamps
  • ECE R 23 Reversing lamps
  • ECE R 112 Headlamps emitting an asymmetrical passing beam and a driving beam

Signaali- ja varoitusvalojen mittaukset

Standardin ECE R 65 mukaan signaali- ja varoitusvaloista tulee mitata valonjako määrätyillä mittaustasoilla sekä efektiivisen valovoiman / valopulssimuodon arvot. Mittaamme nämä goniofotometrillä ja välkyntämittarilla SSL L-200 ja todennamme valonlähteen standardinmukaisuuden. Mittauksista tehdään raportti hyväksytty/hylätty -taulukolla

Luminanssimittaukset kuvantavalla luminanssimittarilla

Mittaamme valonlähteiden ja signaalivalojen luminanssijakaumia kuvantavalla luminanssimittarilla. Luminanssikamera on kalibroitu tarkkuusfotometria vastaan tunnetulla referenssivalonlähteellä. 


Junien merkkivalojen mittaukset

Junien merkkivaloja mitataan standardin EN 15153-1:2013 mukaan. Siinä vaaditaan, että valovoiman kulmajakauman tulee olla tietyissä rajoissa, samoin valon värille asetetaan hyväksytyt värikoordinaattialueet. Todennamme nämä C-tyypin goniospektrofotometrilla.

Mittaamme signaali- ja merkinantolaitteiden standardinmukaisuuden.